1. Inicio
  2. A fundación
  3. Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

1. Goberno e altos cargos

1.1. Códigos éticos ou de bo goberno

2. Estrutura orgánica e funcional

2.1. Estrutura organizativa

2.1.1. Presidencia: Unha persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego

2.1.2. Seis persoas en representación da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

2.1.3. Unha persoa en representación da Unión Xeral de Traballadores de Galicia – UGT Galicia

2.1.4. Unha persoa en representación do Sindicato Nacional CCOO de Galicia – CC.OO. Galicia

2.1.5. Unha persoa en representación da Confederación Intersindical Galega – C.I.G

2.1.6. Tres persoas en representación da Confederación de Empresarios de Galicia. – C.E.G.

2.2. Funcións:

R

Promover, aplicar e implementar actuacións tendentes á configuración dun sistema integrado de formación profesional en Galicia.

R

Promover a eficiencia e a eficacia das políticas de formación a través do análise e mellora continuada das mesmas.

R

Impulsar e extender unha formación que responda ás necesidades de empresarios e traballadores e contribúa ao desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento.

R

Favorecer a formación ao longo da vida dos traballadores mellorando a súa capacitación profesional e promoción persoal.

R

Proporcionar aos traballadores os coñecementos e as prácticas adecuadas aos requirimentos do mercado de traballo e as necesidades das empresas.

R

Contribuir á mellora da produtividade e competitividade das empresas e a estabilidade e calidade do emprego.

R

Calquera outro fin que conduza o cumprimento do obxecto fundacional: a formación da poboación activa galega.

2.3. Decretos de estrutura orgánica

2.4. Organigrama

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo está adscrita a la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia.

Patronato

FUNGATRA

Presidencia

1 Persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego

Representación da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

6 Persoas

Representación de UGT Galicia

1 Persoa

Representación de CC.OO. Galicia

1 Persoa

Representación da CIGA

1 Persoa

Representación CEG

3 Persoas

2.5. Normativa de aplicación

2.6. Órganos colexiados

2.7. Delegación de competencias

2.8. Directorio de FUNGATRA

3. Planificación

3.1. Plans e programas anuais/plurianuais

3.2. No seu caso, ó tratarse dunha fundación pública, contrato programa: indicar que nestes momentos a Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo esta a realizar o deseño do seu contrato programa.

3.3. Plan de actuación

4. Memoria de actividade

Loading...