1. Inicio
  2. Transparencia e goberno aberto
  3. Información en materia de persoal

Información en materia de persoal

Cadros de persoal:

Posto
Efectivos
Director/a xerente 1
Técnicos de formación 5
Administrativos 2

Contías das retribucións

Ofertas públicas de emprego

Convocatorias de procesos selectivos. Actualmente Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo non procesos de selección abertos.

Provisión transitoria de postos de traballo.  
Actualmente Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo non ten provisión transitoria de postos de traballo.

Listas de selección de persoal interino ou temporal. 
Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo non ten lista de selección de persoal interino ou temporal.

Autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Contratos de alta dirección

Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos

 

Loading...