1. Inicio
  2. Transparencia e goberno aberto
  3. Transparencia e bo goberno

Transparencia e bo goberno

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo (FUNGATRA), como empresa pública, está suxeita a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, co obxectivo de facer efectivo o dereito dos cidadáns e da sociedade civil a coñecer a súa actividade e de favorecer ou controlar a legalidade.

Deste xeito, debe garantizar unha transparencia, unha eficacia e unha eficiencia na súa organización e na súa xestión; además de proporcionar e difundir información constante, veraz, obxectiva e clara sobre como súas actuaciones.

Lei de transparencia e bo goberno

Lei de transparencia, acceso a información pública e bo goberno

Loading...