1. Inicio
  2. Protección de datos

Protección de datos

En cumprimento do previsto na Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal informámoslle que os datos persoais que voluntariamente nos facilita a través do presente formulario, os cales resultan necesarios para a tramitación e xestión da súa solicitude, serán incorporados a un ficheiro responsabilidade da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo.

Así mesmo, ao encher o formulario vostede autoriza expresamente á Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo ao tratamento dos seus datos persoais coa finalidade de remitirlle información, por calquera medio, incluído o correo electrónico, sms ou similar. En caso de que vostede non queira recibir a devandita información poderá comunicalo dirixíndose a través de correo electrónico á dirección: info@fungatra.gal, detallando no asunto “Non desexo información “. Exercicio dos seus dereitos: Nos termos e cos requisitos previstos na normativa sobre protección de datos vixentes, vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, respecto dos datos persoais obrantes no referido ficheiro, dirixíndose a tal efecto ao seu responsable no domicilio que se indica deste. Ademais, poderá revogar a autorización para o envío de comunicacións a través de correo electrónico ou similar mediante correo electrónico remitido ás seguintes direccións: info@fungatra.gal; Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, Rúa Basquiños nº2, 15704 Santiago de Compostela (Ref. Datos).

Loading...