1. Inicio
  2. A fundación
  3. Servizos
  4. Asesoramento técnico

Asesoramento técnico

Dende FUNGATRA desenvólvese un servizo de Asesoramento que se encadra nas diferentes Iniciativas de Formación para o Emprego.

A máis significativa é a Formación de Oferta que comprende os Plans de Formación dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados e as accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores desempregados co fin de ofrecerlles unha formación que lles capacite para o desempeño cualificado das profesións e o acceso ó emprego.

O asesoramento desenvolvido polo persoal técnico da FUNGATRA, céntrase principalmente en:

R

Información sobre as diferentes convocatorias.

R

Resolución de dúbidas en canto ós requisitos para poder acceder ás diferentes iniciativas.

R

Orientación nos procedementos, así como sobre a Aplicación informática de bonificacións.

R

Punto de información das convocatorias de acreditación das competencias adquiridas pola experiencia profesional ou polas vías de formación non formal.

R

Calquera outra relacionada coas Iniciativas de Formación para o Emprego.

A Atención de consultas pode realizarse pola vía telefónica, escrita e persoal.

Loading...