Xornadas

I XORNADAS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DA FUNGATRA

II XORNADAS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DA FUNGATRA

Aínda que no Plan de Actuación do exercicio 2019 non está previsto a celebración de Xornadas, hai que salientar que a Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo organizou nos anos 2010 e 2011 unhas Xornadas de Formación para o Emprego.

Durante estas Xornadas, institucións, organismos , asociacións, empresas e expertos expuseron o seu punto de vista sobre a situación actual da formación para o emprego dende as súas diferentes perspectivas.