Novembro 2013

15/11/2013

Información sobre os PIF para a obtención de Tarxetas Profesionais

Información sobre os Permisos Individuais de Formación para a obtención de tarxetas profesionais dos sectores da construción, metal, madeira e moble