Galicia exporta a un congreso co norte de Portugal o seu proxecto de formación e inserción laboral

Mon, 09/26/2022 - 08:06

A axenda pretende mobilizar a todos os implicados para "mellorar as capacidades da poboación activa galega e atender as necesidades das empresas"

https://www.galiciaconfidencial.com/noticia/209495-galicia-exporta-congreso-norte-portugal-proxecto-formacion-insercion-laboral

Galicia exporta a un congreso co norte de Portugal o seu proxecto de formación e inserción laboral

www.galiciaconfidencial.com

A axenda pretende mobilizar a todos os implicados para mellorar as capacidades da poboación activa galega e atender as necesidades das empresas